bò viên phở mami 250g

48.000 VNĐ

Đơn vị:

Đang cập nhật


Đang cập nhật

Sản phẩm liên quan

Bò viên rời đan minh

Giá: 100.000 VNĐ/ Kg

Bò viên rời L2

Giá: 120.000 VNĐ/ Kg

Bò viên rời L3

Giá: 95.000 VNĐ/ Kg

Bò viên VIET SIN 500G

Giá: 57.000 VNĐ/ Gói

Bò viên BBQ CT 200G

Giá: 35.500 VNĐ/ Gói

Bò viên CT 200G

Giá: 38.000 VNĐ/ Gói

Bò viên CP 200G

Giá: 24.000 VNĐ/ Gói

Bò viên CP 500G

Giá: 58.000 VNĐ/ Gói

Bò viên VIET SIN 200G

Giá: 24.000 VNĐ/ Gói

Bò viên rời L1

Giá: 135.000 VNĐ/ Kg

bò viên phở mami 250g

Giá: 48.000 VNĐ/ Gói

028 3510 3660
0935 097 936
(2:00 trưa - 3:00 sáng)
0933 931 829
(8:00 sáng - 2:00 trưa)