Cá thác lác nạo

Giá: 250.000 VNĐ/ Kg

CÁ ĐỤC LÀM SẠCH (KG)

Giá: 157.000 VNĐ/ Kg

CÁ TRÁC LÀM SẠCH (KG)

Giá: 157.000 VNĐ/ Kg

CÁ CHIM LÀM SẠCH (KG)

Giá: 275.000 VNĐ/ Kg

CÁ BỚP LÀM SẠCH (KG)

Giá: 260.000 VNĐ/ Kg

CÁ CỜ (KG)

Giá: 202.000 VNĐ/ Kg

CÁ NGỪ (KG)

Giá: 169.000 VNĐ/ Kg

CÁ DÌA (KG)

Giá: 247.000 VNĐ/ Kg

CÁ TRÊ LÀM SẠCH (KG)

Giá: 144.000 VNĐ/ Kg

CÁ BẠC MÁ LÀM SẠCH (KG)

Giá: 168.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )