Cá đù tươi nhỏ

91.000 VNĐ

Đơn vị:

   


   

Sản phẩm liên quan

Cá thát lát nạo

Giá: 220.000 VNĐ/ Kg

Cá da bò sạch

Giá: 150.000 VNĐ/ Kg

Cá đổng

Giá: 98.000 VNĐ/ Kg

Cá đù tươi nhỏ

Giá: 91.000 VNĐ/ Kg

Cá nục 1kg

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

Cá Sapa đại

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

Cá trứng kg

Giá: 140.000 VNĐ/ Kg

Cá trứng (vĩ 8)

Giá: 20.000 VNĐ/

Đầu cá chép giòn

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

Phi lê cá chẽm

Giá: 170.000 VNĐ/ Kg

Phi lê cá hồi Nauy tươi

Giá: 450.000 VNĐ/ Kg

Phi lê cá sấu

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

Trứng cá thu

Giá: 100.000 VNĐ/ Kg

Vây cá hồi L2

Giá: 75.000 VNĐ/ Kg

Cá Saba đại

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

BAO TỬ CÁ BASA LOẠI 1

Giá: 95.000 VNĐ/ Kg

Đầu cá hồi (nhỏ)

Giá: 40.000 VNĐ/ Kg

Cá Bớp cắt lát

Giá: 220.000 VNĐ/ Kg

Cá Cam

Giá: 80.000 VNĐ/ Kg

Cá chạch

Giá: 28.000 VNĐ/ Kg

Cá Chép giòn

Giá: 155.000 VNĐ/ Kg

Cá Bớp

Giá: 170.000 VNĐ/ Kg

Cá Thu nhật

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

Cá rô bí

Giá: 13.000 VNĐ/ Kg

Đầu cá bớp

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

Phi lê cá hồi (loại 2)

Giá: 190.000 VNĐ/ Kg

Sườn cá sấu

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

Cá Sapa Nhật (loại 1)

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

BAO TỬ CÁ BASA LOẠI 2

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

Bao tử cá ngừ

Giá: 30.000 VNĐ/ Gói

Phi lê cá basa

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

Cá hồi cắt khúc

Giá: 350.000 VNĐ/ Kg

Cá Saba Nauy

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

Đầu cá thu Phú quốc

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

Lườn cá cờ kiếm

Giá: 270.000 VNĐ/ Kg

Cá mú lai

Giá: 195.000 VNĐ/ Kg

Cá da bò y

Giá: 150.000 VNĐ/ Kg

Cá trứng (vỉ 6)

Giá: 16.000 VNĐ/ Vĩ 16.000 VNĐ/ Vĩ

Đầu cá hồi lớn L1

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

028 3510 3660
0935 097 936
(2:00 trưa - 3:00 sáng)
0933 931 829
(8:00 sáng - 2:00 trưa)