Cá thác lác nạo

250.000 VNĐ

Đơn vị:

   


   

Sản phẩm liên quan

Cá thác lác nạo

Giá: 250.000 VNĐ/ Kg

Cá da bò sạch

Giá: 150.000 VNĐ/ Kg

Cá đổng

Giá: 98.000 VNĐ/ Kg

Cá đù tươi nhỏ

Giá: 91.000 VNĐ/ Kg

Cá nục 1kg

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

CÁ SAPA ĐẠI (kg)

Giá: 77.000 VNĐ/ Kg

Cá trứng kg

Giá: 140.000 VNĐ/ Kg

CÁ TRỨNG VỈ 8

Giá: 19.000 VNĐ/

Đầu cá chép giòn

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ CÁ CHẼM (KG)

Giá: 170.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ CÁ SẤU (KG)

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

TRỨNG CÁ THU (KG)

Giá: 108.000 VNĐ/ Kg

Vây cá hồi L2

Giá: 75.000 VNĐ/ Kg

BAO TỬ CÁ BASA LOẠI 1

Giá: 95.000 VNĐ/ Kg

ĐẦU CÁ HỒI NHỎ

Giá: 35.000 VNĐ/ Kg

Cá Bớp cắt lát

Giá: 220.000 VNĐ/ Kg

Cá Cam

Giá: 80.000 VNĐ/ Kg

Cá chạch

Giá: 28.000 VNĐ/ Kg

CÁ CHÉP GIÒN (kg)

Giá: 170.000 VNĐ/ Kg

Cá Bớp

Giá: 170.000 VNĐ/ Kg

Đầu cá bớp

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

Sườn cá sấu

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

BAO TỬ CÁ BASA LOẠI 2

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

Bao tử cá ngừ

Giá: 30.000 VNĐ/ Gói

PHI LÊ BASA (KG)

Giá: 59.000 VNĐ/ Kg

Cá hồi cắt khúc

Giá: 350.000 VNĐ/ Kg

Đầu cá thu Phú quốc

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

Lườn cá cờ kiếm

Giá: 270.000 VNĐ/ Kg

Cá mú lai

Giá: 195.000 VNĐ/ Kg

Cá da bò y

Giá: 150.000 VNĐ/ Kg

Cá trứng (vỉ 6)
0 đ

Cá trứng (vỉ 6)

Giá: 16.000 VNĐ/ Vĩ 16.000 VNĐ/ Vĩ

ĐẦU CÁ HỒI LỚN L1

Giá: 42.000 VNĐ/ Kg

CÁ SABA NA UY

Giá: 78.000 VNĐ/ Kg

VÂY CÁ HỒI GÓI 0.5KG

Giá: 42.000 VNĐ/ Kg

CÁ THU NHỒNG CẮT KHOANH

Giá: 145.000 VNĐ/ Kg

CÁ HỒI CẮT KHOANH L2

Giá: 168.000 VNĐ/ Kg

CÁ DỨA 1 NẮNG 700G UP

Giá: 192.000 VNĐ/ Kg

CÁ NGỪ LOẠI SAKU 4A

Giá: 240.000 VNĐ/ Kg

CÁ CHIM (KG)

Giá: 130.000 VNĐ/

CÁ MÚ (KG)

Giá: 208.000 VNĐ/

CÁ SABA ĐẠI (KG)

Giá: 69.000 VNĐ/

CÁ BẠC MÁ LÀM SẠCH (KG)

Giá: 168.000 VNĐ/ Kg

CÁ CHẼM LÀM SẠCH (KG)

Giá: 137.000 VNĐ/ Kg

CÁ HƯỜNG LÀM SẠCH (KG)

Giá: 137.000 VNĐ/ Kg

CÁ CHIM ĐEN LÀM SẠCH (KG)

Giá: 163.000 VNĐ/ Kg

CÁ LÓC LÀM SẠCH (KG)

Giá: 129.000 VNĐ/ Kg

CÁ TRA LÀM SẠCH (KG)

Giá: 49.000 VNĐ/ Kg

CÁ HÚ LÀM SẠCH (KG)

Giá: 132.000 VNĐ/ Kg

CÁ RÔ LÀM SẠCH (KG)

Giá: 95.000 VNĐ/ Kg

CÁ NGÂN LÀM SẠCH (KG)

Giá: 123.000 VNĐ/ Kg

CÁ NỤC LÀM SẠCH (KG)

Giá: 180.000 VNĐ/ Kg

CÁ THU CẮT KHOANH (KG)

Giá: 208.000 VNĐ/ Kg

CÁ THU ĐẦU + ĐUÔI (KG)

Giá: 140.000 VNĐ/ Kg

CÁ ĐỤC LÀM SẠCH (KG)

Giá: 157.000 VNĐ/ Kg

CÁ TRÁC LÀM SẠCH (KG)

Giá: 157.000 VNĐ/ Kg

CÁ CHIM LÀM SẠCH (KG)

Giá: 275.000 VNĐ/ Kg

CÁ BỚP LÀM SẠCH (KG)

Giá: 260.000 VNĐ/ Kg

CÁ CỜ (KG)

Giá: 202.000 VNĐ/ Kg

CÁ NGỪ (KG)

Giá: 169.000 VNĐ/ Kg

CÁ DÌA (KG)

Giá: 247.000 VNĐ/ Kg

CÁ TRÊ LÀM SẠCH (KG)

Giá: 144.000 VNĐ/ Kg

CÁ CHẠCH LÀM SẠCH (KG)

Giá: 258.000 VNĐ/ Kg

CÁ MÓ (KG)

Giá: 180.000 VNĐ/ Kg

CÁ ĐỎNG (KG)

Giá: 200.000 VNĐ/ Kg

CÁ SABA LÀM SẠCH (KG)

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

CÁ CAM HÀN QUỐC (R) (KG)

Giá: 75.000 VNĐ/ Kg

CÁ CAM HÀN QUỐC (T) 20KG (THÙNG)

Giá: 1.300.000 VNĐ/ Thùng

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )