chả giò con tôm ngon ngon

44.000 VNĐ

Đơn vị:

   


   

028 3510 3660
0935 097 936
(2:00 trưa - 3:00 sáng)
0906 680 520
(8:00 sáng - 2:00 trưa)