Chả giò đặc biệt thịt 500g

57.000 VNĐ

Tạm ngừng kinh doanh
Đơn vị:

   


   

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )