Chả giò hoa mai da xốp nhân thịt

59.000 VNĐ

Đơn vị:

   


   

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )