Cua càng C1

200.000 VNĐ

Đơn vị:

Đang cập nhật


Đang cập nhật

Sản phẩm liên quan

Que cua

Giá: 240.000 VNĐ/ Kg

cua càng A

Giá: 320.000 VNĐ/ Kg

cua trắng loại 2

Giá: 220.000 VNĐ/ Kg

Cua càng C1

Giá: 200.000 VNĐ/ Kg

Cua ép vĩ 500G

Giá: 100.000 VNĐ/

Cua càng C rau

Giá: 320.000 VNĐ/ Kg

cua a cồ

Giá: 400.000 VNĐ/ Kg

bẹ cúm

Giá: 220.000 VNĐ/ Kg

cua gối

Giá: 320.000 VNĐ/ Kg

Cua A cồ loại 1

Giá: 460.000 VNĐ/ Kg

Đùi cua trắng

Giá: 270.000 VNĐ/

028 3510 3660
0935 097 936
(2:00 trưa - 3:00 sáng)
0933 931 829
(8:00 sáng - 2:00 trưa)