DƯA HOÀNG KIM (KG

28.000 VNĐ

Đơn vị:

Đang cập nhật


Đang cập nhật

Sản phẩm liên quan

CAM MỸ (kg)

Giá: 92.000 VNĐ/

TÁO ENVY SIZE LỚN (KG)

Giá: 155.000 VNĐ/

DÂU HÀN QUỐC (HỘP)

Giá: 170.000 VNĐ/

BƯỞI (Kg)

Giá: 10.000 VNĐ/

DƯA LƯỚI (Kg)

Giá: 42.000 VNĐ/

CHANH DÂY (KG)

Giá: 30.000 VNĐ/

NHO ĐEN ROYAL (kg)

Giá: 135.000 VNĐ/

NHO XANH NAM PHI (KG)

Giá: 135.000 VNĐ/

CAM AI CẬP (KG)

Giá: 55.000 VNĐ/

DƯA HẤU (kg)

Giá: 15.000 VNĐ/

BƯỞI DA XANH L1 (kg)

Giá: 35.000 VNĐ/

TÁO JULIET (kg)
0 đ

TÁO JULIET (kg)

Giá: 120.000 VNĐ/ 120.000 VNĐ/

TÁO GALA SUPER (kg)
-8.500 đ

TÁO GALA SUPER (kg)

Giá: 76.500 VNĐ/ 85.000 VNĐ/

XUÂN ĐÀO CHILE (KG)

Giá: 215.000 VNĐ/

LÊ HÀN QUỐC (kg)

Giá: 109.000 VNĐ/

CHUỐI ĐÀ LẠT (KG)

Giá: 12.000 VNĐ/

XOÀI CÁT (KG)

Giá: 20.000 VNĐ/

THANH LONG (KG)

Giá: 20.000 VNĐ/

ĐU ĐỦ (KG)

Giá: 10.000 VNĐ/

NHÃN BẮC (KG)

Giá: 28.000 VNĐ/

DÂU ĐÀ LẠT (KG)

Giá: 75.000 VNĐ/

TÁO BI GẤU 100 (KG)

Giá: 96.000 VNĐ/

MẬN ẤN ĐỘ (KG)

Giá: 13.000 VNĐ/

XOÀI KEO (KG)

Giá: 5.000 VNĐ/

ỔI NỮ HOÀNG (KG)

Giá: 12.000 VNĐ/

XOÀI THÁI (KG)

Giá: 10.000 VNĐ/

XOÀI MIÊN (KG)

Giá: 8.000 VNĐ/

LÊ SỮA (kg)

Giá: 106.000 VNĐ/

TÁO FUJI (kg)

Giá: 140.000 VNĐ/

LÊ SỮA (THÙNG)

Giá: 470.000 VNĐ/

DÂU HÀN QUỐC (THÙNG)

Giá: 650.000 VNĐ/

TÁO FUJI (THÙNG)

Giá: 470.000 VNĐ/

VÚ SỮA (kg)

Giá: 30.000 VNĐ/

CỦ SEN (kg)

Giá: 43.000 VNĐ/

DÂU HÀN QUỐC (kg)

Giá: 540.000 VNĐ/

CHUỐI SỨ (KG)

Giá: 12.000 VNĐ/

CHUỐI CAO (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

ME THÁI (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/

XOÀI ÚC (kg)

Giá: 28.000 VNĐ/

QUÝT THÁI (KG)

Giá: 10.000 VNĐ/

ĐU ĐỦ LƯỚI (KG)

Giá: 10.000 VNĐ/

XOÀI ĐÀI LOAN (kg)

Giá: 15.000 VNĐ/

DƯA LÊ (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/

NHO NINH THUẬN (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/

CAM MẬT (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

MẬN XANH (KG)

Giá: 15.000 VNĐ/

MẬN ĐÁ (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

DƯA HOÀNG KIM (KG

Giá: 28.000 VNĐ/

TÁO GALA BI (KG)

Giá: 75.000 VNĐ/

BƠ TRÁI (KG)

Giá: 45.000 VNĐ/

CAM SÀNH

Giá: 20.000 VNĐ/

XOÀI TỨ QUÝ

Giá: 5.000 VNĐ/

NHO XANH ANGON (KG)

Giá: 185.000 VNĐ/

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )