Gạo Tài nguyên 22

Giá: 22.000 VNĐ/ Kg

Gạo Tài nguyên 19

Giá: 19.000 VNĐ/ Kg

028 3510 3660
0935 097 936
(2:00 trưa - 3:00 sáng)
0933 931 829
(8:00 sáng - 2:00 trưa)