HOA LY KÉP (BÓ)

Giá: 230.000 VNĐ/

CÁT TƯỜNG (BÓ)

Giá: 44.000 VNĐ/

ĐỒNG TIỀN (BÓ)

Giá: 50.000 VNĐ/

CÚC TANA (BÓ)

Giá: 98.000 VNĐ/

CÚC MONALISA (BÓ)

Giá: 30.000 VNĐ/

HOA CÚC (CHẬU)

Giá: 80.000 VNĐ/

HOA LAY-ƠN (BÓ)

Giá: 60.000 VNĐ/

CÚC HỌA MI (CHẬU)

Giá: 60.000 VNĐ/

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )