Mề vịt

160.000 VNĐ

Đơn vị:

   


   

Sản phẩm liên quan

PHI LÊ VỊT TỀ (KG)

Giá: 185.000 VNĐ/ Kg

Huyết vịt

Giá: 7.000 VNĐ/

Lòng vịt

Giá: 16.000 VNĐ/

Mề vịt

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

ỨC VỊT CÓ CÁNH (KG)

Giá: 80.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI VỊT 1/4 (KG)

Giá: 85.000 VNĐ/ Kg

LƯỠI VỊT RÚT (KG)

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

CÁNH VỊT (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

CHÂN VỊT (KG)

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

ĐẦU VỊT (KG)

Giá: 35.000 VNĐ/ Kg

LƯỠI VỊT CẮT (KG)

Giá: 130.000 VNĐ/ Kg

VỊT XIÊM (KG)

Giá: 110.000 VNĐ/ Kg

ỨC VỊT KO CÁNH (KG)

Giá: 85.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ VỊT KO TỀ (KG)

Giá: 155.000 VNĐ/ Kg

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )