Chả cua

Giá: 95.000 VNĐ/ Kg

Hải sản ngũ sắc 300g

Giá: 45.000 VNĐ/ Gói

Kim-chi-ochi-100g

Giá: 15.000 VNĐ/

Kim-chi-ochi-500g

Giá: 51.000 VNĐ/

Rượu mai quế lộ 500ml

Giá: 49.000 VNĐ/ Chai

Rượu nếp hà nội

Giá: 10.000 VNĐ/ Chai

Thanh cua 500g

Giá: 80.000 VNĐ/

028 3510 3660
0935 097 936
(2:00 trưa - 3:00 sáng)
0933 931 829
(8:00 sáng - 2:00 trưa)