PHI LÊ ĐÙI GÀ 1/4 CÓ DA

65.000 VNĐ

Đơn vị:

Sản phẩm luôn Tươi - Sạch – Giá tốt.

Xuất xứ sản phẩm rõ ràng, đạt chuẩn chất lượng cao.

Trọng lượng sản phẩm luôn chính xác.

Giao hàng nhanh tận nơi.


Đùi gà góc tư là phần đùi gà gắn liền với một phần hông con gà, ước chừng thể tích như ¼ của nguyên con vậy. Phần thịt này rất nhiều protein và là nguyên liệu quan trọng các món ăn về gà trên thế giới.

Với phương châm cung cấp hàng chất lượng, mỗi sản phẩm mà Công ty Thực phẩm Hà Hiền cung cấp ra thị trường đều có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ được các cơ quan kiểm định và có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sản phẩm liên quan

CÁNH GÀ ( VI) (KG)

Giá: 73.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ ( THÙNG) (KG)

Giá: 64.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG (KHÔ)

Giá: 110.000 VNĐ/ Kg

DA GÀ (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

ĐẦU GÀ (KG)

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI GÀ 1/4 ( R )

Giá: 34.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI TỎI ( THÙNG )

Giá: 48.000 VNĐ/ Kg

GÀ KIM HOÀNG (KG)

Giá: 98.000 VNĐ/ Kg

GÀ TA MÁI DẦU (KG)

Giá: 180.000 VNĐ/ Kg

GÀ TRỐNG TA TÂY NINH

Giá: 155.000 VNĐ/ Kg

GÀ THẢ VƯỜN (KG)

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

GÀ TA HÀ HIỀN

Giá: 140.000 VNĐ/ Kg

GAN GÀ (KG)

Giá: 13.000 VNĐ/ Kg

LÒNG GÀ ( KG)

Giá: 40.000 VNĐ/ Kg

MÁ ĐÙI ( VI)

Giá: 33.000 VNĐ/ Kg

MỀ GÀ (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

SỤN CHÂN GÀ CP (gói 1kg)

Giá: 170.000 VNĐ/ Kg

SỤN ỨC GÀ (KG)

Giá: 75.000 VNĐ/ Kg

TIM GÀ (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

ỨC GÀ (R)

Giá: 38.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ (VI)

Giá: 48.000 VNĐ/ Kg

NGỌC KÊ LỚN (KG)

Giá: 550.000 VNĐ/ Kg

NGỌC KÊ NHỎ (KG)

Giá: 530.000 VNĐ/ Kg

GÀ CÔNG NGHIỆP

Giá: 35.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI TỎI ( R )

Giá: 57.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ (R)

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ (R)

Giá: 45.000 VNĐ/ Kg

MÁ ĐÙI ( R )

Giá: 30.000 VNĐ/ Kg

MỀ GÀ (THÙNG) (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

TRỨNG NON (KG)

Giá: 170.000 VNĐ/ Kg

XƯƠNG ỐNG GÀ

Giá: 13.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ RÚT XƯƠNG (KG)

Giá: 100.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI GÀ 1/4 THÁO KHỚP

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ĐÙI GÀ 1/4 CÓ DA

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ĐÙI GÀ 1/4 KO DA

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ỨC GÀ CÓ DA

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ỨC GÀ KO DA

Giá: 53.000 VNĐ/ Kg

MÁ ĐÙI THÁO KHỚP

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ MÁ ĐÙI KO DA

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI TỎI ( Vỉ )

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ ( BAO 5KG )

Giá: 68.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI TỎI ( BAO 5KG )

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

MỠ GÀ (KG)

Giá: 20.000 VNĐ/ Kg

Gà ác (con)

Giá: 20.000 VNĐ/ Con

DỒI TRƯỜNG GÀ (KG)

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

PHAO CÂU GÀ (KG)

Giá: 20.000 VNĐ/ Kg

GÀ DAI HÀN QUỐC(R)

Giá: 52.000 VNĐ/ Kg

GÀ DAI HÀN QUỐC(T)

Giá: 45.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI GÀ 1/4 ( BAO 5KG )

Giá: 32.000 VNĐ/ Kg

MỀ GÀ (VỈ) (KG)

Giá: 63.000 VNĐ/ Kg

MỀ GÀ TA (KG)

Giá: 100.000 VNĐ/ Kg

XƯƠNG ỨC GÀ (KG)

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ MÁ ĐÙI CÓ DA

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI GÀ 1/4 TỀ

Giá: 37.000 VNĐ/ Kg

XƯƠNG GÀ CÓ SỤN (KG)

Giá: 15.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI GÀ 1/4 (THÙNG) (KG)

Giá: 43.000 VNĐ/ Kg

Trứng non lạnh

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

MÁ ĐÙI THÁO KHỚP ( VI)

Giá: 53.000 VNĐ/ Kg

MÁ ĐÙI (BAO 5KG )

Giá: 28.000 VNĐ/ Kg

MÁ ĐÙI TỀ (KG)

Giá: 33.000 VNĐ/ Kg

ỨC GÀ (BAO 5KG)

Giá: 36.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ỨC GÀ KO DA ( VI)

Giá: 56.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ (BAO 5KG)

Giá: 45.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ ( THÙNG) (KG)

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

XƯƠNG MÁ ĐÙI (KG)

Giá: 15.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ SƯỜN GÀ (KG)

Giá: 84.000 VNĐ/ Kg

LÒNG GÀ ( BỘ )

Giá: 4.000 VNĐ/

ĐÙI CÁNH GÀ (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/

CHÂN GÀ ( R ) CHẺ (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ LỚN

Giá: 45.000 VNĐ/ Kg

THANH CÁNH GÀ (KG)

Giá: 85.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ (VĨ) CHẺ (KG)

Giá: 52.000 VNĐ/ Kg

TRỨNG NON 500GR (hộp)

Giá: 55.000 VNĐ/ Hộp

TRỨNG NON TƯƠI 1KG (HỘP)

Giá: 105.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ (T)

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

TIM GÀ (T) 18.14KG

Giá: 44.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ PERDIGAO (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

CHÂN GÀ TRUNG (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )