CẢI DÚNG (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

ỚT XIÊM XANH (KG)

Giá: 30.000 VNĐ/

RAU BỒ NGÓT (BÓ)

Giá: 15.000 VNĐ/

CHANH KHÔNG HẠT (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

HẠT SEN (KG)

Giá: 150.000 VNĐ/

CẢI BÓ XÔI (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

ME (KG)

Giá: 35.000 VNĐ/

KHOAI TÂY BI (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

KHOAI LANG BÍ (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )