CAM ÚC (KG)

Giá: 108.000 VNĐ/ Kg

SA KÊ

Giá: 18.000 VNĐ/ Kg

ĐỌT BÍ

Giá: 30.000 VNĐ/ Kg

GIÁ

Giá: 10.000 VNĐ/

BÔNG HẸ

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

TẦN Ô

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

LÁ GIANG

Giá: 9.000 VNĐ/

CẢI DÚNG (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

ỚT XIÊM XANH (KG)

Giá: 30.000 VNĐ/

RAU BỒ NGÓT (BÓ)

Giá: 28.000 VNĐ/ Kg

CHANH KHÔNG HẠT (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

HẠT SEN (KG)

Giá: 200.000 VNĐ/

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )