RAU SỐNG (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/

KHOAI BÍ (KG)

Giá: 22.000 VNĐ/

LÁ TÍA TÔ (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

NGÒ GAI (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

QUẾ TRẮNG (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

HÚNG CÂY (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

LÁ QUẾ (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

RAU ÔM (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

TỎI TƯƠI (KG)

Giá: 35.000 VNĐ/

CỦ DỀN ĐỎ (kg)

Giá: 6.000 VNĐ/

CÀ CHUA XANH (KG)

Giá: 10.000 VNĐ/

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )