SA KÊ

18.000 VNĐ

Đơn vị:

Đang cập nhật


Đang cập nhật

Sản phẩm liên quan

SU HÀO (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

ĐẬU QUE (KG)

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

BẮP NẾP (TRÁI)

Giá: 12.000 VNĐ/

ỚT CHUÔNG XANH (kg)

Giá: 65.000 VNĐ/

BÔNG BÍ NỤ (KG)

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

GỪNG (KG)

Giá: 70.000 VNĐ/

HÀNH TÍM (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/

XẢ BĂM (GÓI)

Giá: 2.000 VNĐ/

CÀ RỐT ĐL (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

SẢ CÂY (kg)

Giá: 20.000 VNĐ/

KHOAI MÔN (kg)

Giá: 30.000 VNĐ/

ĐẬU ĐŨA (KG)

Giá: 22.000 VNĐ/

SU SU (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

KHOAI LANG NHẬT LỚN (kg)

Giá: 32.000 VNĐ/ Kg

BÔNG CẢI BABY ĐẸP (kg)

Giá: 75.000 VNĐ/ Kg

KHOAI TÂY ĐL (kg)

Giá: 42.000 VNĐ/

CÀ CHUA SOCOLA ĐL (kg)

Giá: 80.000 VNĐ/ Kg

CÀ CHUA BI ĐỎ (kg)

Giá: 79.000 VNĐ/

CÀ CHUA MARK ĐL (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/

ĐẬU HÀ LAN TƯƠI (KG)

Giá: 110.000 VNĐ/ Kg

BÔNG ATISO ĐL (kg)

Giá: 180.000 VNĐ/

CÀ CHUA (kg)

Giá: 38.000 VNĐ/

DƯA LEO (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

CÀ TÍM (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

MỒNG TƠI (kg)

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

HÀNH LÁ (KG)

Giá: 36.000 VNĐ/ Kg

BẦU (KG)

Giá: 40.000 VNĐ/

BÍ HỒ LÔ (KG)

Giá: 28.000 VNĐ/

CẢI NGỌT (kg)

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

CẢI BẸ XANH (kg)

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

RAU DỀN (KG)

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

KHOAI MỠ (KG)

Giá: 38.000 VNĐ/

XÀ LÁCH XOONG (KG)

Giá: 55.000 VNĐ/

ĐẬU QUE VƯỜN (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/

DƯA LEO BABY (kg)

Giá: 50.000 VNĐ/

BÍ XANH (KG)

Giá: 40.000 VNĐ/ Kg

BÍ NON (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

NẤM ĐÙI GÀ (KG)

Giá: 55.000 VNĐ/

CÀ RỐT BABY ĐL (kg)

Giá: 93.000 VNĐ/ Kg

BẮP NON (KG)

Giá: 44.000 VNĐ/

TỎI LỤA (KG)

Giá: 48.000 VNĐ/

ỚT HIỂM (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

HÀNH TÂY NHỎ (KG)

Giá: 28.000 VNĐ/

ĐẬU RỒNG (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

CỦ HỦ DỪA (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/

NẤM BÀO NGƯ (KG)

Giá: 45.000 VNĐ/

CẢI XOĂN ĐL (kg)

Giá: 36.000 VNĐ/

MĂNG TÂY GIA LAI (KG)

Giá: 95.000 VNĐ/

CẢI NGỒNG (KG)

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

BẮP MỸ (TRÁI)

Giá: 12.000 VNĐ/

CHANH L1 (kg)

Giá: 30.000 VNĐ/

CÀ CHUA BI (kg)

Giá: 75.000 VNĐ/

CẢI HOA HỒNG (KG)

Giá: 45.000 VNĐ/

NGÒ RÍ (KG)

Giá: 70.000 VNĐ/

KHOAI LANG MẬT (KG)

Giá: 45.000 VNĐ/ Kg

RAU MUỐNG (KG)

Giá: 15.000 VNĐ/ Kg

XÀ LÁCH CAROL (KG)

Giá: 35.000 VNĐ/

CẦN TÂY (kg)

Giá: 50.000 VNĐ/

TỎI HÀ NỘI (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/

XÀ LÁCH (kg)

Giá: 30.000 VNĐ/

BÍ NGÒI (kg)

Giá: 30.000 VNĐ/

CỦ DỀN ĐỎ (kg)

Giá: 40.000 VNĐ/ Kg

BÔNG CẢI XANH (KG)

Giá: 58.000 VNĐ/ Kg

TỎI TƯƠI (KG)

Giá: 42.000 VNĐ/

RAU ÔM (kg)

Giá: 20.000 VNĐ/

LÁ QUẾ (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

HÚNG CÂY (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

QUẾ TRẮNG (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

NGÒ GAI (kg)

Giá: 40.000 VNĐ/

LÁ TÍA TÔ (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

KHOAI BÍ (KG)

Giá: 22.000 VNĐ/

RAU SỐNG (KG)

Giá: 40.000 VNĐ/ Kg

CẢI THẢO (kg)

Giá: 35.000 VNĐ/ Kg

ĐẬU BẮP (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

HÀNH PARO (KG)

Giá: 30.000 VNĐ/ Kg

ĐU ĐỦ SỐNG (KG)

Giá: 20.000 VNĐ/

ĐẬU QUE NHẬT (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/

ĐẬU NGỌT (KG)

Giá: 95.000 VNĐ/

DƯA CẢI TƯƠI (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

RAU TIẾN VUA (GÓI)

Giá: 10.000 VNĐ/

MĂNG RỪNG (GÓI)

Giá: 20.000 VNĐ/

KHOAI MÌ (KG)

Giá: 15.000 VNĐ/

BÔNG CẢI TRẮNG (KG)

Giá: 58.000 VNĐ/ Kg

CẦN NƯỚC (BÓ)

Giá: 22.000 VNĐ/

MƯỚP (kg)

Giá: 20.000 VNĐ/ Kg

BÔNG THIÊN LÝ (KG)

Giá: 72.000 VNĐ/ Kg

KHOAI LANG BÍ (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/

KHOAI TÂY BI (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

RAU NHÚT (kg)

Giá: 20.000 VNĐ/ Kg

ME (KG)

Giá: 48.000 VNĐ/

TỎI TÍM HÀ NỘI (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

CẢI BÓ XÔI (kg)

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

HẠT SEN (KG)

Giá: 200.000 VNĐ/

CHANH KHÔNG HẠT (kg)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

RAU BỒ NGÓT (BÓ)

Giá: 28.000 VNĐ/ Kg

ỚT XIÊM XANH (KG)

Giá: 30.000 VNĐ/

CẢI DÚNG (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

LÁ GIANG

Giá: 9.000 VNĐ/

TẦN Ô

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

BÔNG HẸ

Giá: 70.000 VNĐ/ Kg

GIÁ

Giá: 10.000 VNĐ/

ĐỌT BÍ

Giá: 30.000 VNĐ/ Kg

SA KÊ

Giá: 18.000 VNĐ/ Kg

CAM ÚC (KG)

Giá: 108.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )