RÌA PHI LÊ BÒ (VĨ) (KG)

Giá: 228.000 VNĐ/ Kg

TỔ ONG BÒ (KG)

Giá: 178.000 VNĐ/ Kg

BẮP BÒ THƯỜNG (VĨ) (KG)

Giá: 233.000 VNĐ/ Kg

BẮP BÒ HOA (VĨ) (KG)

Giá: 258.000 VNĐ/ Kg

NẠC MÔNG BÒ ÚC 500G (VĨ)

Giá: 140.000 VNĐ/ Vĩ

NẠM CỔ BÒ (KG)

Giá: 195.000 VNĐ/ Kg

GÂN TƯƠI NHỎ (KG)

Giá: 110.000 VNĐ/ Kg

BẮP HOA CẮT (KG)

Giá: 275.000 VNĐ/ Kg

GÙ BÒ (KG)

Giá: 190.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )