BỒ CÂU (con)

Giá: 65.000 VNĐ/

Chim sẻ

Giá: 25.000 VNĐ/

THỎ

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ĐÀ ĐIỂU (KG)

Giá: 163.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI ẾCH LÀM SẠCH

Giá: 84.000 VNĐ/ Kg

LƯỜN NGỖNG NGA HUN KHÓI

Giá: 150.000 VNĐ/ Kg

Bắp đà điểu

Giá: 150.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ NAI (KG)

Giá: 163.000 VNĐ/ Kg

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )