ĐÙI CUA TRẮNG (KG)

Giá: 312.000 VNĐ/

BẸ CÚM (KG)

Giá: 220.000 VNĐ/ Kg

CUA ÉP VỈ 500G (VỈ)

Giá: 85.000 VNĐ/

CUA CÀNG C1 (KG)

Giá: 270.000 VNĐ/ Kg

CUA TRẮNG L2 (KG)

Giá: 286.000 VNĐ/ Kg

CUA CÀNG A (KG)

Giá: 360.000 VNĐ/ Kg

QUE CUA (KG)

Giá: 220.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )