ĐÙI GÀ 1/4 THÁO KHỚP

Giá: 63.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ĐÙI GÀ 1/4 CÓ DA

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ĐÙI GÀ 1/4 KO DA

Giá: 74.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ỨC GÀ CÓ DA

Giá: 56.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ ỨC GÀ KO DA

Giá: 61.000 VNĐ/ Kg

MÁ ĐÙI THÁO KHỚP

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ MÁ ĐÙI KO DA

Giá: 66.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI TỎI ( Vỉ )

Giá: 58.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ ( BAO 5KG )

Giá: 53.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI TỎI ( BAO 5KG )

Giá: 53.000 VNĐ/ Kg

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )