CHÂN GÀ TRUNG (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ PERDIGAO (KG)

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

TIM GÀ (T) 18.14KG

Giá: 44.000 VNĐ/ Kg

CÁNH GÀ (T)

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

TRỨNG NON TƯƠI 1KG (HỘP)

Giá: 105.000 VNĐ/ Kg

TRỨNG NON 500GR (hộp)

Giá: 55.000 VNĐ/ Hộp

CHÂN GÀ (VĨ) CHẺ (KG)

Giá: 52.000 VNĐ/ Kg

THANH CÁNH GÀ (KG)

Giá: 85.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )