LÒNG HEO HẤP (KG)

Giá: 300.000 VNĐ/ Kg

MỠ MŨI HEO (KG)

Giá: 23.000 VNĐ/ Kg

MỠ BỌC TIM (KG)

Giá: 75.000 VNĐ/ Kg

PHÈO NON 2 DA (KG)

Giá: 150.000 VNĐ/ Kg

LÁ MÍA HEO (KG)

Giá: 33.000 VNĐ/ Kg

NGẦU PÍN HEO (KG)

Giá: 94.000 VNĐ/ Kg

ÓC MÍT HEO (KG)

Giá: 14.000 VNĐ/ Kg

ĐẦU PHÈO GIÀ (KG)

Giá: 60.000 VNĐ/ Kg

MỠ LÒNG (KG)

Giá: 8.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )