PHI LÊ VỊT KO TỀ (KG)

Giá: 137.000 VNĐ/ Kg

ỨC VỊT KO CÁNH (KG)

Giá: 92.000 VNĐ/ Kg

VỊT XIÊM (KG)

Giá: 110.000 VNĐ/ Kg

LƯỠI VỊT CẮT (KG)

Giá: 130.000 VNĐ/ Kg

LƯỠI VỊT RÚT (KG)

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI VỊT 1/4 (KG)

Giá: 90.000 VNĐ/ Kg

ỨC VỊT CÓ CÁNH (KG)

Giá: 87.000 VNĐ/ Kg

MỀ VỊT (KG)

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

LÒNG VỊT (BỘ)

Giá: 14.000 VNĐ/

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )