VỊT TA RÚT XƯƠNG

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI VỊT THÁO KHỚP (KG)

Giá: 155.000 VNĐ/ Kg

PHI LÊ VỊT KO TỀ (KG)

Giá: 137.000 VNĐ/ Kg

ỨC VỊT KHÔNG CÁNH (KG)

Giá: 92.000 VNĐ/ Kg

VỊT XIÊM (KG)

Giá: 110.000 VNĐ/ Kg

LƯỠI VỊT CẮT (KG)

Giá: 130.000 VNĐ/ Kg

ĐẦU VỊT (KG)

Giá: 25.000 VNĐ/ Kg

LƯỠI VỊT RÚT (KG)

Giá: 160.000 VNĐ/ Kg

ĐÙI VỊT 1/4 (KG)

Giá: 105.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )