BÁN HÀNG CHO HÀ HIỀN QUÁ DỄ
  • 1

    Chỉ cần giá tốt, KHÔNG phải chung chi hoặc hoa hồng gì khác.

  • 2

    Thủ tục đơn giản, Hà Hiền sẽ hỗ trợ NCC các thủ tục này.

  • 3

    Cam kết hợp tác lâu dài, ổn định.

Chào bán sản phẩm khác cho Hà Hiền

Lưu ý: chỉ chào các sản phẩm là hàng tươi sống và hàng bảo quản đông-mát.

Quý nhà cung cấp có sản phẩm chào hàng xin vui lòng cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất.