SAPOCHE (KG)

Giá: 28.000 VNĐ/

CHUỐI CAO (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

CHUỐI SỨ (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

DÂU HÀN QUỐC (kg)

Giá: 540.000 VNĐ/

CỦ SEN (kg)

Giá: 34.000 VNĐ/

VÚ SỮA (kg)

Giá: 18.000 VNĐ/

TÁO FUJI (THÙNG)

Giá: 470.000 VNĐ/

LÊ SỮA (THÙNG)

Giá: 470.000 VNĐ/

TÁO FUJI (kg)

Giá: 140.000 VNĐ/

LÊ SỮA (kg)

Giá: 106.000 VNĐ/

XOÀI MIÊN (KG)

Giá: 10.000 VNĐ/

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )