NHO XANH ANGON (KG)

Giá: 185.000 VNĐ/

XOÀI TỨ QUÝ

Giá: 5.000 VNĐ/

CAM SÀNH

Giá: 20.000 VNĐ/

BƠ TRÁI (KG)

Giá: 45.000 VNĐ/

TÁO GALA BI (KG)

Giá: 75.000 VNĐ/

DƯA HOÀNG KIM (KG

Giá: 28.000 VNĐ/

MẬN ĐÁ (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

MẬN XANH (KG)

Giá: 15.000 VNĐ/

CAM MẬT (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/

NHO NINH THUẬN (KG)

Giá: 50.000 VNĐ/

028 3510 3660
0933 931 829
( 6:00 - 23:00 )