VIỆT QUẤT

Giá: 82.000 VNĐ/

NHO KẸO (HỘP)

Giá: 195.000 VNĐ/

CHUỐI LABA (KG)

Giá: 18.000 VNĐ/ Kg

TRÁI VẢI

Giá: 35.000 VNĐ/ Kg

DƯA ÁNH SAO

Giá: 32.000 VNĐ/ Kg

DƯA LƯỚI HÀ LAN

Giá: 50.000 VNĐ/ Kg

SAPOCHE (KG)

Giá: 28.000 VNĐ/ Kg

BÒN BON

Giá: 65.000 VNĐ/ Kg

DƯA GANG

Giá: 18.000 VNĐ/ Kg

TÁO NAM PHI

Giá: 55.000 VNĐ/ Kg

NHO ĐỎ BRAVO

Giá: 119.000 VNĐ/ Kg

BƠ TRÒN

Giá: 12.000 VNĐ/ Kg

0933 931 829
0933 931 829
( 6:00 - 22:00 )